Prod�ksiyon, Reklam, Organizasyon ve Foto�raf Hizmetleri
�LET���M : 0532 705 72 72 - 0535 774 22 22
  • Profesyonel Foto�raf �ekimi
    �r�n & Marka Tan�t�m�, Poster, Afi� ve �zel �ekim

Portfolyo

HAKANYAVUZ

  • Kimdir?
  • Panoramio
  • Sosyal Medya

1987 y�l�nda amat�r/hobi olarak analog makinalarla ba�lad���m ser�venimi, 2009 y�l�nda kendi firmam� kurarak, profesyonel olarak devam ettirmekteyim.

G�n�m�z ko�ullar�na paralel, son teknoloji �r�nleri ile birlikte; bilgi birikimi ile en iyiyi, en kaliteli hizmeti prensip edinerek; �ahs�m, partnerlerim, yard�mc� ekip ve ekipmanlar�mla, kusursuz i� teslimi anlay���n� ilke edinerek �al��maktay�m.

�leti�im !

Profesyonel foto�raf �ekimi, Klip ve 3D Animasyon Filmler

Uzman ekibimiz taraf�ndan projelendirilip hayata ge�irilmektedir...